Ako sa starať o elektrocentrálu

Je nevyhnutné, aby ste generátor pravidelne udržiavali a servisovali – nielen kvôli vlastnému dobrému pocitu, ale aby generátor bežal hladko a efektívne … a aby bola vaša záruka platná!

Tu sú niektoré praktické tipy, aby ste predišli akýmkoľvek problémom:

  • Nenechávajte generátor priamo v daždi – je tu elektrický panel, ak to počasie umožňuje, snažte sa ho udržať mimo priameho dažďa.
  • Nenechávajte v uzavretom priestore – generátor potrebuje dostatočné vetranie a ak nie je zabezpečené, môže spôsobiť problémy s jednotkou.
  • Úplne otovrte regulátor plynu – tlak je dôležitý, váš predajca vám môže pomôcť so správnym používaním LPG / propán. Uistite sa, že používate schválenú hadicu a regulátor Greengear, ktoré vám poskytne váš predajca.

Servis a údržba podľa plánu:

DENNÁ KONTROLA:

– Skontrolujte nadmerné vibrácie, hluk.
– Skontrolujte hladinu a kvalitu oleja.
– Skontrolujte, či je priestor okolo generátora čistý.
– Skontrolujte vzduchový filter a v prípade potreby ho vyčistite.
– Skontrolujte spojky a plynovú hadicu kvôli netesnostiam alebo pretrhnutiu.
– Skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo zlomené skrutky a matice.
– Skontrolujte motor či z neho netečie olej

PERIODICKÁ ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je nevyhnutná pre bezpečné a efektívne fungovanie vášho generátora. Pre pravidelné intervaly údržby skontrolujte nižšie uvedenú tabuľku. Je tiež potrebné, aby užívateľ tohto generátora zabezpečil údržbu a nastavenie nižšie uvedených dielov súvisiacich s emisiami, aby bol systém regulácie emisií účinný.

Systém kontroly emisií pozostáva z týchto častí:

1. Enerkit karburátor
2. Systém obohacovania za studena, ak je to vhodné
3. Sacie potrubie, ak je to vhodné
4. Čistiace prvky vzduchu
5. Zapaľovacia sviečka
6. Magneto alebo elektronický zapaľovací systém
7. Výfukové potrubie, ak je to vhodné
8. Hadice, pásy, konektory a zostavy.

Zaregistrujte svoju záruku online a dodržiavajte servisný poriadok podľa manuálu, v opačnom prípade bude záruka neplatná.

 

Každé servisné stredisko generátora môže efektívne opraviť váš generátor (s výnimkou ENERKIT LPG / propánového karburátora, ktorý vyžaduje odbornú údržbu).

Plán údržby uvedený v tabuľke je založený na normálnej prevádzke generátora. Ak je generátor v extrémne prašnom prostredí alebo v ťažkej prevádzke, intervaly údržby sa musia skrátiť v závislosti od kontaminácie oleja, upchatia filtračných prvkov, opotrebovania častí a pod.

Každých 8 hodín (denne)Každých 20 hodínKaždých 50 hodín (týždenne)Každých 200 hodín (mesačne)Každých 500 hodínKaždých 1000 hodín
Očistiť genrátor a skontrolovať skrutky (denne)
Skontrolovať a doplniť olejdoplniť vždy po hornú hodnotu
Vymeniť olej (Pozn. 1) (Prvá výmena) (Každých 100 hodín)
Vyčistiť sviečky
Vyčistiť vzduchový filter
Vymeniť vzduchový filter
Vyčistiť a nadstaviť sviečky a elektrody
Vymeniť sviečky
Skontrolovať a nadstaviť vzdialenosť ventil (Pozn.2)
Vyčistiť a nadstaviť karburátor (Pozn.2)
Vyčistenie a výmena karbonových kefiek

Pozn. 1. Počiatočná výmena oleja sa má vykonať po prvých dvadsiatich (20) hodinách prevádzky. Potom vymeňte olej každých sto (100) hodín. Pred výmenou oleja zistite vhodný spôsob zneškodnenia starého oleja. Nelejte ho do kanalizácie, do záhradnej pôdy alebo do potokov či riek. Starý olej odovzdajte špecializovanej firme ktorá sa zaoberá bezpečnou likvidáciou nebezpečných odpadov.

Pozn.2 Malo by byť vykonané vašim predajcom, Môžete vykonať osobne ak ste vybavený potrebným vybavením a ste vyškolený a kvalifikovaný mechanik.

 

Ak potrebujete viac informácií ohľadne údržby a starostlivosti o vašu elektrocentrálu, kontaktujte vášho predajcu alebo priamo nás.