Čo sú adiabatické chladiče a kde je vhodné ich použiť?

Adiabatické chladenie, tiež známe ako odparovacie alebo evaporačné chladenie pracuje na princípe odparovania vody. Pre zmene skupenstva vody na paru je potrebná energia, táto energia vo forme tepla je absorbovaná z okolia. Ide teda o prirodzené chladenie ktoré je známe aj z prírody. Na rovnakom princípe funguje aj chladenie ľudského tela pri potení, pot na pokožke sa odparuje čím znižuje povrchovú teplotu pokožky. Rovnako po daždi dochádza k ochladeniu vzduchu.

Adiabatický chladič Master-CCX-4
Adiabatický chladič Master-BC-80
Adiabatický chladič BC 121_1
Adiabatický chladič BC 221
Adiabaticky chladic BC 341

Ako fungujú adiabatické chladiče?

Adiabatické chladiče väčšinou pozostávajú z odparovacej membrány na ktorú je rozprašovaná voda. Voda steká po membráne cez ktorú prechádza vzduch ktorý sa pri prechode cez membránu ochladí.

adiabatic-concept

Princíp adiabatického chladenia je využívaný aj pri tzv. vodnej hmle. Voda je pod vysokým tlakom rozprašovaná cez mikro trysky do priestoru. Vďaka malému otvoru trysky a vysokému tlaku dochádza k tvorbe veľmi malých kvapôčok vody ktoré sa vzápätí odparujú a tým ochladzujú vzduch.

Kde je vhodné použiť adiabatické chladiče?

Adiabatické chladenie je vhodné hlavne do oblastí s teplým a suchým vzduchom. Čím vyššia je teplota a čím nižšia je vlhkosť vzduchu tým je adiabatické chladenie účinnejšie. Kvôli klimatickým zmenám a postupnému otepľovaniu je adiabatické chladenie čím ďalej tým populárnejšie aj v oblasti strednej Európy.

Z princípu fungovania je jasné že okrem ochladenia vzduchu dochádza aj k prirodzenému zvlhčeniu vzduchu. V mnohých prípadoch to je žiadaný efekt ale v niektorých prevádzkach to môže byť aj problém a preto tento systém nie je vhodný do všetkých priestorov.

Adiabatické chladenie vs. klasická klimatizácia s chladivom

Pri porovnaní adiabatických systémov a klasickej klimatizácie pre chladenie rovnakého priestoru sú väčšinou obstarávacie náklady adiabatických systémov nižšie. Najväčšia úspora je však v prevádzkových nákladoch keďže spotreba elektrickej energie je podstatne nižšia ako pri kompresorových klimatizáciách.  Pri adiabatických systémoch je možné získať z 1kW elektrickej energie približne 30 kW chladiaci výkon. Ďalšou výhodou je že tieto systéme nepotrebujú žiadne chladivo, čiže neobsahujú skleníkové plyny a preto sú aj ekologickejšie.

Nevýhodou adiabatických systémov je že nejde o presné chladenie, tzn. výkon a efektivita chladenia závisí od teploty a vlhkosti vonkajšieho vzduchu. Čím je vonkajšia teplota vyššia tým je aj efektivita adiabatického chladiča vyššia. Pri vonkajšej  teplote 35 °C a vlhkosti 30 %RH dochádza k ochladeniu o vzduchu o 10 až 12 °C.

Efektivita adiabatickeho chladenia

Sumár

Adiabatické chladenie je efektívne a vhodné pre použitie vo výrobných halách, skladoch, dielňach a v otvorených priestoroch kde použitie klasickej kompresorovej klimatizácie by nebolo efektívne alebo ekonomické. Takisto je vhodné do priestorov kde je požadovaná vyššia vlhkosť vnútorného prostredia.

Tento text bol prevzatý zo stránky MOBILENERGY.EU